“ யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் “ 

“ யான் பெற்ற இன்பம் பெறுக இவ்வையகம் “ 

சாலைக்குழு அன்பர் காஞ்சி  சேர்ந்தவர் இருவர் பயிற்சி  கற்றார் சில மாதம் முன்

அவர் தன் நண்பர் குழாமுக்கு எடுத்துரைத்து , அவர் பலரை கற்க வைத்துவிட்டார்

அவர் அபிப்ராயம் :

என் விளக்கங்கள் சாலை ஆண்டவர் பாடலுக்கு ஒத்துப்போவதாகவும் அதனால் முழு திருப்தி அடைந்து கற்பதாகவும் – அதை கருத்து ஒத்த நண்பர் – சாலை குழுவில் பகிர்ந்து , அவரையும் கற்க வைப்பதாக கூறினர்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s