திரு மந்திரம்

திரு மந்திரம்

ஈர்ஆறு கால்கொண்டுஎழுந்த புரவியைப்

பேராமல் கட்டிப் பெரிதுஉண்ண வல்லீரேல்

நீர் ஆயிரமும் நிலம்ஆயிரத்து ஆண்டும்

பேராது காயம் பிரான்நந்தி ஆணையே

விளக்கம் :

வாசி எழுப்பி மேல் சென்று , சிரசில் கட்டி வைத்து தவம் ஆற்றில் , அதன் பயனால் அமுதம் உற்பத்தி ஆகும்  

அதனால் பல்லாயிரம் ஆண்டு வாழக் கூடும்

சாதலும் இலை

உடல் தளராமல் பல காலம் நீடிக்கும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s