சிரிப்பு

சிரிப்பு

செந்தில் :

அண்ணே நான் பெண் , அவுக மனச எப்படி புரிஞ்சிக்கறது பத்தி 800 பக்கத்துல ஒரு புக் எழுதி இருக்கேன்

க மணி :

இது மாதிரியான புக் ஒரு 10 /15 எழுதி சும்மா கிடக்கு தெரியுமா ??

இன்னும் போய்ட்டே இருக்கு

செந்தில் :

பிரபஞ்சம் அண்டங்கள் விரிஞ்சிக்கிட்டே போற மாதிரியா ??

வெங்கடேஷ்

May be a close-up of rose

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s