திருவடி பயிற்சி

இந்த வாரம் மூவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

1 திருச்சி – ரயில்வே துறை பணியாளர்

ஸ்டேஷன் மாஸ்டர்

ரெண்டாம் கட்டம்

இவர் முன்னர் இப்பயிற்சி எடுத்து , செய்ய முடியாமல் போகவே – என் சுந்தர மாணிக்க யோகீஸ்வரர் விளக்கம் உடை பதிவுகள் படித்து , கற்க வந்திருக்கார்

2 சென்னை – வாசி

3 கும்ப கோணம் – மின் பொறியாளர்

ரெண்டாம் கட்டம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s