மதுரை வாலைசாமி சித்தர் பாடல்

மதுரை வாலைசாமி சித்தர் பாடல்   பீடம் இருப்பது மையத்திலே – பலி பீடம் இருப்பதுங் குய்யத்திலே மாடம் இருந்த சிவாலயத்தின் – மணி விளக்கு இருக்குது ஞானப் பெண்ணே விளக்கம் : குய்யம்  = கழிவு கழிக்கும் இடம் – சிற்றன்பம் அனுபவிக்கும் இடம் சரி ?? பின் அங்கு தான் பலி பீடம் இருக்கா ?? உலகம் கூறுவது இது தான்  – நல்ல சிரிப்பு இலையா ?? ஆனால் சித்தர் கூறும் இடம்…

“ மனிதனின் அகங்காரம் “

“ மனிதனின் அகங்காரம் “ 1 காலை எழுந்தவுடன் நான் மலம் கழித்தேன் என்கிறார் அது இயற்கை . அந்த மலக்காற்று வேலை செய்ய – மலம் கழியுது இதில் இவன் பங்கு என்பது ஏதுமிலை 2 இரவு தூக்கம் தூங்குவதுக்கான சுரப்பு இரவில் சுரக்க தூக்கம் வருது  இதில் இவன் பங்கு என்ன இருக்கு ?? ஆக எல்லாம் இயற்கையாக அதன் நேரத்துக்கு சரியாக நடக்குது உள்ளிருக்கும் அமைப்பு செயல்பட , எல்லாம் உடல் இயக்கம்…

ஞானியும் உலகமும்

பெண் : Bestie crush நண்பனுக்கு மேலே காதலனுக்கு கீழே ஆன்ம சாதகன் : என் அனுபவம் வாலைக்கு மேலே மனோன்மணிக்கு கீழே வெங்கடேஷ்