மன நோய்

மன நோய்

இதுவும் ஒரு வகை மன நோய்

தன்னிடம் பயிற்சி பெற்றவர் – மாணவர் வேறிடம் சென்று பயிலக்கூடாது என நிர்ப்பந்திக்கும் குரு

அவ்வாறு செய்தால் சாபம் விடுவது – அவமானம் செய்வது

அந்த குழு மாணவரும் தான் சார்ந்திருக்கும் முறை தான் சிறந்தது  – அது விட்டால் வேறிலை என்றிருப்பது

அதனால் வேறெந்த ஆசிரியரிடமும் சென்று கற்பதிலை  தான் மோசம் போயிருந்தாலும்

தானும் உருப்பட மாட்டார் – மத்தவரையும் உருப்பட மாட்டார்

நல்ல வேடிக்கையும் வேதனையும்  

இந்த குறள் நினைவில் கொள்வது சிறந்தது :

“ எப்பொருள் யார்யார் வாய்கேட்பினும் அப்பொருள்

மெய்ப்பொருள் காண்பது அறிவு “  

குரு – விளக்கம் – பயிற்சி அனுபவம் சரியா என சோதித்தல் , அவர்க்கு நலம்

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s