“ யோகத்திலும் மூட நம்பிக்கைகள் “

“ யோகத்திலும் மூட நம்பிக்கைகள் “

இவ்வாறு நம் மக்கள் பேசுவது :

வாசி தப்பாக கற்றுக்கொடுத்தால் – கற்றுக்கொடுத்தவர்க்கும் பாதிப்பு வரும்

விளைவு சந்திக்க   நேரிடும்

இதெல்லாம் நகைச்சுவை வேடிக்கை தான்

அவ்வாறு நடப்பது உண்மையாக இருக்குமானால் ??

1 குண்டலினி முதுகுத்தண்டின் அடியில் என்ற குருவுக்கும்

 2  எட்டிரெண்டு = இரு கண்கள்

3 வாலையும் மனோன்மணி ஒன்று தான்

4 வாலை கண்ணில் இருக்கும் தெய்வம்

5  உயிர் எலும்பில் இருக்கு ( நகைச்சுவை வேடிக்கை ) – ஒரு குரு – வாசி கற்றுத்தருகிறார் – ஆஹா   

6  உயிர் இரக்கம் தான் எல்லாம் , அது தான் சன்மார்க்கத்துக்கு முதல் சாதனம்  

 என பொய் கற்றுத் தந்த குருக்களுக்கு தலை என்ன சுக்கு நூறாக வெடித்துப்போயிற்றா ??

ஆகையால் இது வெறும் மூட  நம்பிக்கைகள் – நம்மை பயமுறுத்த

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s