“ திருவாலங்காடு – ஊர் பெருமை சிறப்பு  2 ”

“ திருவாலங்காடு – ஊர் பெருமை சிறப்பு  2 ”  

இங்கு சிவத்துக்கும் காளிக்கும் நடனப் போட்டி    நடந்ததாகப் புராணம் உரைக்குது      

இறுதியில் சிவம் வென்று “ நடராஜர் “  ஆனதாக கூறும் பின்னணி  :

காளி – கருப்பு ஆகிய இருள்  

சாதாரண  காளி அல்ல – “  ஆலங்காட்டு காளி “

உச்சி தான் ஆலங்காடு – விஷம் ஆகிய இருள் சூழ்ந்துள்ள மும்மலக் காடு 

சுழிமுனை உச்சியில் இருளை சிவம் ஆகிய ஒளி வென்றதை தான் இந்த போட்டி மூலம் புராணம் நிரூபிக்குது 

அதனால் இதிகாசம் புராணம் பொய் அல்ல – அதன் பின்னணியில் மிகப்பெரிய சாதனை இரகசியம் மறைந்துளது என்பது உண்மை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s