“ இளமை – ஆரோக்கியம் பெருமை “

“ இளமை – ஆரோக்கியம் பெருமை “

சில பல கோவில்களில் சதா கூட்டம் தான்

மதுரை மீனாட்சி அம்மன் – கோவை மருதமலை

என் நேரமும் பக்தர் கூட்டம் அலைமோதியபடி இருக்கு

அதனால்

கூட்டம் வருமுன் தரிசனம் முடித்தல் நலம்

காலை 6 மணிக்கு சென்று தரிசனம் முடித்தல் சிறந்தது

அதே போல் தான்

நோய் முதுமை மூப்பு வருமுன்

தவம் முடித்து சித்தி பெற்று

 ஞானம் அடைதல் சிறந்தது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s