“ வாசி  பெருமை “

“ வாசி  பெருமை “  

கொரோனா வந்தால் மட்டுமல்ல  தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது

வாசி வசமானாலும் செய வேண்டியது அவசியம்

அப்போது தான் அதை கவனித்தபடி மேலேற்ற முடியும் 24*7

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s