“ அகமும் புறமும் “

“ அகமும் புறமும் “ புறத்தில் : போரில் ஒரு நாட்டு படை பின் வாங்கும் போது அந்த நாட்டை சின்னாபின்னா செய்து அழிப்பர் நாசம் செய்து வெளியேறுவர் அகத்தில் ஓர் உயிர் உடலை விட்டு பிரியுமுன் அவனது வினைகள் அவனுக்கு நோய்  முதுமை   தீராத கவலை பயம் எல்லாம் அளித்து வெளியேறும் இறை அவன் செய்ததை அவனையே அனுபவிக்க செயுது உண்மை தானே ?? வெங்கடேஷ்   

“ ஆன்ம சாதகன் இலக்கணம் “

“ ஆன்ம சாதகன் இலக்கணம் “ சிறு குழந்தைகள் அவர்க்கான டிவி சேனல்களை Chutti Pogo channel கண் இமைக்காமல்  வச்ச கண் வாங்காமல் பார்ப்பது போல் ஆன்ம சாதகனும் உச்சியை வச்ச கண் வாங்காமல் இமைக்காமல் பார்த்தபடி இருக்கணும் வெங்கடேஷ்

“  வாசியும் விந்துவும்  “

“  வாசியும் விந்துவும்  “ விலைவாசி ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை ஏறும்  இறங்கும் வாசி கூட ஏறி இறங்கும் ஆனால் விந்து ஏற மட்டும் தான் செயணும் ஏறிவிட்டால் இறங்கவே கூடாது இறங்காம பார்த்துக்கொள்ளணும் இது சாதகனின் கடமையும் தர்மமும் ஆம் வெங்கடேஷ்