“  வாசியும் விந்துவும்  “

“  வாசியும் விந்துவும்  “

விலைவாசி ரத்த அழுத்தம் சர்க்கரை ஏறும்  இறங்கும்

வாசி கூட ஏறி இறங்கும்

ஆனால் விந்து ஏற மட்டும் தான் செயணும்

ஏறிவிட்டால் இறங்கவே கூடாது

இறங்காம பார்த்துக்கொள்ளணும்

இது சாதகனின் கடமையும் தர்மமும் ஆம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s