“ வாசியும் –  ஏசியும் “

“ வாசியும் –  ஏசியும் “

ஏசிக் குளிர் காற்று  உலகம் வீணடிக்காது

எல்லா கதவையும் மூடி வைத்துவிடுவர்

அதே மாதிரி தான்

வாசி வசம் ஆன பின்

அதை  வீணாகாமல் உபயோகிப்பதும்

முக்கியமாக வேக நடை  , உறக்கம் – உடலுறவு ( மைதுனம் )

இதில் கவனமாக இருத்தல் அவசியம்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s