“ வாசி அனுபவம் “

 “ வாசி அனுபவம் “  

தீ

ஊதி ஊதி அணைக்கவும் செயலாம்

பெரிதாக்கவும் செயலாம்

வாசி பயிற்சியில்

ரெண்டாவது தான் நடக்கும்

ஆனால் வலுக்கட்டாயமாக அல்ல

தானாகவே நடக்க வேணும்

அது தான் சரியான பயிற்சி

 

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s