“ குற்றாலம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “  

 “ குற்றாலம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “  

இந்த பெயர் போன அருவி தென் காசி அருகே இருக்கு

பேர் விளக்கம் :

குற்றாலம் :  குறு + ஆலம்

சிறிய துவாரமுள்ள இருள் சூழ்ந்த இடத்தில் ஒளி வெள்ளம் – அமுத வெள்ளம் தான் குற்றாலம்

அது அருவியாக புறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது

குற்றாலம் = அமுத வெள்ளம் – உச்சியில்

வெங்கடேஷ்  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s