“புலி அருவி = சன்மார்க்க விளக்கம் “

“புலி அருவி = சன்மார்க்க விளக்கம் “

தென் காசி அருகே குற்றாலத்தில்

அநேக அருவியில் இதுவும் ஒன்று

இதன் பேர் விளக்கம் :

பார்வைக்கும் பாய்ச்சலுக்கும் பேர் போனது புலி

அந்த பார்வை விளங்குகின்ற கண்மணியில்

கலைகள் வெள்ளமாக பாய்வதால்

அதுக்கு உவமித்து

ஒரு அருவிக்கு இவ்வாறு பேர் சூட்டியுள்ளனர்

நம் அறிவுடை முன்னோர்

ஐந்தருவி விளக்கம் என் வலையில் ஏற்கனவே இருக்கு

வெங்கடேஷ்

குமரி

May be an image of monument, outdoors and temple

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s