” ஞானியரும் உலகமும்”

” ஞானியரும் உலகமும்”

ஞானியர் :

“என்னால் நீங்கள் நன்மை அடைவது உறுதி நிச்சயம்”

அரசியல்வாதியர்

“உங்களால் நான் நன்மை அடைவது நிச்சயம் “

எப்படி கதை??

வெங்கடேஷ்

May be an image of 2 people and indoor

7You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 4 others

1 share

Haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s