திருவடி பயிற்சி

இந்த வாரம் மூவர் திருவடி / வாசி பயிற்சி பெற்றார்

1. ரெண்டாம் கட்டம்

நெல்லை

சாலை குழு

இவர் பல குழுக்களில் பயின்றுளார்

வாசி , ஓஷோ என

மச்ச முனி பயிற்சி முறையும் அறிந்துளார்

மிகுந்த செல்வாக்குள்ளவர்

2 . வாசி பயிற்சி

சென்னை

இவர் சித்த வித்தை , பாட்டு சித்தரிடம் பயின்றுளார்

சித்த வித்தை லம்பிகா யோகமும் பயின்றுளார்

3. பரியங்கம்

காஞ்சி

கோவை கவ நகரிடம் பயின்றுளார் . அனுபவமாக எதுவும் வரவிலையாம்


வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s