திருவடி பயிற்சி

இந்த வாரம் மூவர் திருவடி / வாசி பயிற்சி பெற்றார்

1 ரெண்டாம் கட்டம்

சென்னை

சன்மார்க்கம்

காவல் துறை அதிகாரி

இவர் 14 ஆண்டாக சித்த வித்தை பயின்று குறிப்பிடத்தக்க அனுபவம் ஏதுமிலை

சன்மார்க்கத்தில் எந்த பயிற்சியும் அளிக்காத தால் சித்த வித்தை பயின்றாராம்

2 வாசி பயிற்சி – சென்னை

இஸ்லாமிய மதம்

3 வாசி பயிற்சி – சென்னை

சினிமா ஒளிப்பதிவாளர்

என் பதிவுகள் தனித்துவமாக இருப்பதாகவும் மற்றவரை விட வித்தியாசமாக இருப்பதாக கூறினார்

வெங்கடேஷ்

May be an image of outdoors

1Badhey Venkatesh

Haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s