” மா அம்பலம்/ மாம்பலம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

” மா அம்பலம்/ மாம்பலம் – சன்மார்க்க விளக்கம் “

இந்த பிரசித்திபெற்ற இடம் சென்னையில்

விளக்கம் :

பெரிய வெளி. அதாவது வெட்ட வெளி

ஆன்மா விளங்குகின்ற ஓங்கும் ஸ்தலம்

சிரசிலுள்ள உச்சி குறிப்பதாகும்

திருப்பெருந்துறையும் மாம்பலமும் பொருளில் ஒன்றே

வெங்கடேஷ்

No photo description available.

19You, சித்ரா சிவம், Anand Arumugam and 16 others

2 comments

3 shares

Haha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s