“ மௌனம் பெருமை “

“ மௌனம் பெருமை “

மௌனமாகிய ஆன்மாவை  திருமணம் முடித்தால்

அதாவது “கை”பிடித்தால்

உலக வாழ்வு /குடும்ப வாழ்வு விவாகரத்தாகிவிடும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s