“ வழக்கும் உண்மையும் “

 “ வழக்கும் உண்மையும் “ “ நான் புடிச்ச முயலுக்கு மூணு  கால் “  இது மிகப் பிரபலமான வழக்கு மொழி இதன் பொருள் தான் கூறுவது தான் சரி என அடம்பிடித்தல் தன் கருத்து சரி என அதில்  நிற்றல் ஆனால் இந்த மொழி சித்தர்க்கானதே தவிர உலக  மக்களுக்கு அல்ல சித்தர் எதை பிடித்துக்கட்டுகிறார் ?? “ சோமசூரியாக்கினி கலைகள் “  சேர்த்து கட்டுகிறார் தன் சிரசில் அது தான் “ மூணு  கால்…

“ Rocketry and Nambi Effect “

“ Rocketry and Nambi Effect “ Like Nambi Narayanan Many Many Unsung Heroes lay buried in graveyards and country yards Since time immemorial Countless Elegies can be written on them Who else can bring them to Lime Light ?? BG Venkatesh

“ Express வாசி “

“ Express வாசி “ உண்மை சம்பவம் –  கோவை  ஒருவர் எனக்கு தொலைபேசியில் : பேர் ஊர் சொல்லவிலை  நீங்க வாசி பத்தி நிறைய நிறைய பதிவுகள் போட்றீங்க அதான் பேசறேன் ஒரு  நாளில் வாசி உருவாக்குவேன் – வசப்படுத்துவேன் பயிற்சி கட்டணம் ரூ 15000/= நான் : இதென்ன   “ Express வாசி “ ?? நான் கிரியா வாசி /அமுத வாசி / குண்டலி வாசி என பேர் வச்சி ஏமாத்தறதை பார்த்திருக்கேன்…