“ ஜீவ நதி – சன்மார்க்க விளக்கம் “

“ ஜீவ நதி – சன்மார்க்க விளக்கம் “ 

எந்த நதி ??

எக்காலத்திலும் வற்றாமல் வறண்டு போகாமல் ஓடுதோ ??

அது தான் ஜீவ நதி என்பர்

தாமிரபரணி மாதிரி

காவிரி ஜீவ நதி அல்ல

ஏன் ஜீவ நதி ??

எப்படி  நம் உயிர் ஆற்றல் / ஜீவன்

ஆயுள் காலத்துக்கும் நம் உடலில் தங்கு தடையின்றி ஓடுதோ ??

அவ்வாறே ஒரு  நதியும்  ஓடினால்

அப்போது அது ஜீவ நதி ஆகும்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s