“ காசிக்கு போனாலும் கருமம் தீராது “

“ காசிக்கு போனாலும் கருமம் தீராது “ இது உண்மை தான் என நிரூபிக்கப்போவது இந்த பதிவு தலித் இவரை கிறித்தவ மத மாற்றும் கும்பல் – எங்கள் மதத்துக்கு மாறினால் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என பொய் வாக்குறுதி கொடுத்து மதம்  மாற்றுகின்றார் ஆனால் நிலைமை  அங்கே போனாலும் சரியாகவிலை அங்கும் பாகுபாடு தான் குறைந்த பட்சம் இடுகாட்டிலும் கூட விட்டு வைக்கவிலை இந்த மதம் அவர் இடத்தில் புதைக்கக் கூடாது என தடை ஆனால்…

“ சித்தம் சிவமயம் ஆதல் “

“ சித்தம் சிவமயம் ஆதல் “ அப்படி எனில் ?? 1 ஒரு புழு பட்டுப்பூச்சி ஆதல் மாதிரி 2 நம் சிந்தை நினைவு உலக நினைவு  நீங்கி அதன் அணுக்கள் வெறுமை அடைதல்  ( Empty spaces ) மூளை அணுக்கள் ஒன்றுமிலா போதல் ஒரு செய்தியும் இலா நிலை அடைதல் சுத்த சிவம் வெட்ட வெளி/ வெறு வெளி மாதிரி நம் மூளை அணுக்கள் நினைவு அம்மாதிரி ஆதல் மலம் நீங்கி நிர்மலம் ஆதல்…

Rocketry 2

Rocketry 2 Liquid Propulsion Systems  India had time and resources to research and develop the technology Even Eminent scientists were there to do the research and testing Cryogenic technology India left with no chance other than buying from others already developed Its similar to Cooking Food at Home and On line food ordering BG Venkatesh