“ கட்டுவதும் திறப்பதும் “  

“ கட்டுவதும் திறப்பதும் “  

முதலில் கட்டோணம்

பிறகு தொற்றக்கோணம்

சுவாசத்தை கட்டணும்

பிறகு அதனால் சொர்க்கவாசல் பரமபத வாசல் திறக்கணும்

எப்படி எங்கே கட்டுவது ??

கற்றுக்கொடுப்பார்கள் தகுதியானவர்க்கு

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s