இந்த வாரம் திருவடி / வாசி பயிற்சி விவரம்

இந்த வாரம் திருவடி / வாசி பயிற்சி விவரம்

1 ஒருவர் மூன்றாம் கட்டம்

உகாண்டா நாடு

சன்மார்க்க சங்கம் சார்ந்தவர்

இவர் குடும்பமே கண்/திருவடி தவம் பயிலுகிறது

இவர் வாசி யோகி / சன்மார்க்கம்  கண்டியூர் சிவராமன் தம்பி

( யூ டியூப் சேனல் நடத்துபவர் – சன்மார்க்கம் வாசி சார்ந்து பாடம் )

2  ரெண்டாம் கட்டம்

ஸ்ரீ வில்லி

இவர் எல்லா குழுவிலும் – சித்த வித்தை / பாட்டு  சித்தர் / மன வளக்கலை மன்றம் / குமரி செல்வராஜ் என ஒரு சுற்று சுற்றி வந்து விட்டார்

அனுபவம் இலையாம்

3 மூவர் வாசி பயிற்சி

தொண்டி மீனவர்

பாண்டி

செங்கல்பட்டு  

4 ஒருவர் குண்டலினி ஈரோடு

வியப்பு தான் – ஆறு பேர் கற்றது

மக்களுக்கு என்னாயிட்ச்???

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s