“ கண்மணி பெருமை “

“ கண்மணி பெருமை “

வாய் கட்டி இருந்தால்

உடல் ஆரோக்கியம் நம் கையில்

கண் கட்டி இருந்தாலோ

இந்திரிய கரண ஒழுக்கம்  நம் கையில்

மனம் நம் கட்டுப்பாட்டில்

காமத் தகனம் நடக்கும்

தவம் சித்தியான மாதிரி தான்

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s