“ இயற்கை எப்படி கர்மாவை தொழில்படுத்துது ?? 2  

“ இயற்கை எப்படி கர்மாவை தொழில்படுத்துது ?? 2  

இதை சுலபமாக புரிய வைக்கிறேன்

என்னிடம் 10 பதிவுகள் இருக்கு

அதை வரிசையாக 1 2 இன்று

3 4 நாளை

5 6 மறு நாள் என   நானே பதிவிட மாட்டேன்

கலந்தே  பதிப்பேன்

அது மாதிரி

இயற்கையும்  வரிசையாக கர்ம பலனளிக்காமல்

கலந்தே அளிக்குது அனுபவிக்கச்செயுது

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s