சிரிப்பு

சிரிப்பு கிராமத்து திருவிழா அம்மா வாங்க ஐயா வாங்க  , இது வரையில யாருமே செய்யாத ஏன் உலகமே கண்டிராத அதிசயத்தை பார்க்கலாம் நீங்க வள்ளலார் கூட பேசலாம் ஆமா சத்தியமா வள்ளலார் கூட பேசலாம் நிமிடத்துக்கு ரூ 100 /= மட்டும் தான் ஆனா தயவு ஜீவகாருண்ணியம் சோறு போடுதல் , உயிர் இரக்கம் கருணை , உங்க குடும்ப பிரச்னை பத்தி தான் கேள்வி கேக்கணும்  தியானம் தவம் மரணமிலாப்பெருவாழ்வு முத்தேக சித்தி  பத்தி…

“ ஆன்மா பெருமை – குலசேகராழ்வார் –  பெருமாள் திருமொழி. “

“ ஆன்மா பெருமை – குலசேகராழ்வார் –  பெருமாள் திருமொழி. “ உண்டியே உடையே உகந்து ஓடும் இம் மண்டலத்தொடும் கூடுவது இல்லை யான் அண்டவாணன் அரங்கன் வன் பேய்-முலை உண்ட வாயன்தன் உன்மத்தன் காண்மினே விளக்கம்  : உலகம் உணவு உடை என பின்னே ஓடும் நடைமுறை வழக்கு  தீர்ந்து போகும் , ஆன்மாவாகிய அரங்கனை “ கண்ணால் “ பார்த்த பின்னே “ பார்த்தால் பசி தீரும் “ கவிகள் :  “ சோறும்…

“ விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் “

“ விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் “ ஒரு வைப்புத் தொகைக்கான வட்டி சரியாக அந்த தேதியில் நம் வங்கிக்கணக்கில் சேருதோ ?? கணினி உபயம் அவ்வாறே  தான் நம் வினைப்பயனும் அது அது  அந்த காலத்தில் நம்மை வந்து அடைகின்றன தத்துவங்கள் உபயம் –  பணி  ரெண்டும் இயந்திரமே வெங்கடேஷ்