“ விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் “

“ விஞ்ஞானமும் மெய்ஞ்ஞானமும் “

ஒரு வைப்புத் தொகைக்கான வட்டி

சரியாக அந்த தேதியில்

நம் வங்கிக்கணக்கில் சேருதோ ??

கணினி உபயம்

அவ்வாறே  தான் நம் வினைப்பயனும்

அது அது  அந்த காலத்தில்

நம்மை வந்து அடைகின்றன

தத்துவங்கள் உபயம் –  பணி 

ரெண்டும் இயந்திரமே

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s