நிதர்சனம்

நிதர்சனம்

காதலி – காதலனிடம் :

உனை நான் சந்தித்தேன்

” நீ ஆயிரத்தில் ஒருவன் “

ஆன்மா – சாதகனிடம் :

” நீ, கோடியில் ஒருவன் “

அரசியல்வாதி – தன் அடியாளிடம் :

” நீ கேடியில் ஒருவன் “

உண்மை தானே ??

வெங்கடேஷ்

கார் மற்றும் வெளிப்புறங்கள் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

4நீங்கள், Anand Arumugam, Thirugnanasambanthamoorthy Muthulingam மற்றும் 1 நபர்

ஹாஹா

பகிர்

0

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s