சிந்திக்க வைக்கும் சிரிப்பு

சிந்திக்க வைக்கும் சிரிப்பு

ஆரியர் – பிராமணர் ஐயர் எனில்

இந்தி நடிகர் ஷாரூக்கான் மகன் பேர் ஆரியன் கான்

அவன் பிராமணனா ?? ஐயரா ??

சிரிப்பாக இல்லை ??

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s