“ இறை பெருமை “

“ இறை பெருமை “ ஒரு  நகர கட்டுபாட்டு அறை அதில் எல்லாரும் தொலைபேசியில்  பேசுவது ஒட்டுக்கேட்க முடியும் ஒரு வாரம் ஒரே வாரம்  ஒருவர் கேட்டாலே அவர்க்கு மன நலம் பாதிக்கப்படும் – பைத்தியம் ஆகிவிடுவார் அப்படி என்றால் உலகில் இருப்போர் எல்லாரும் பேசுவது கேட்கும் இறைவனுக்கு எப்படி இருக்கும் ?? அவர்க்கு பைத்தியம் பிடிப்பது/த்தது இலை ?? வினோதம் வியப்பு தானே ?? அது தான் இறைவன் வெங்கடேஷ்

 “ கல்வி  ஞானியரும் மெய்ஞ்ஞானியரும் “

 “ கல்வி  ஞானியரும் மெய்ஞ்ஞானியரும் “ உண்மை சம்பவம் – கோவை  2021 சென்ற ஆண்டு நவராத்திரி –  கோவிலில் பிரசங்கம் உபன்யாசம் செய்பவர் : கடவுள் பிரசாதம் அப்படியே வாயில் போட்டு சாப்பிடக்கூடாது கையால் பிச்சி சிறிது சிறிதாக சாப்பிட வேணும் நான் : ஏன் எதுக்கு அவ்வாறு ?? அவர் : அது அப்படித் தான் அவ்வாறு தான் செய வேணும் என முன்னோர் செய்த ஏற்பாடு உண்மை விளக்கம் : எல்லா இறை…