உயிர்  இளைக்குமா ??

உயிர்  இளைக்குமா ??

இளைப்பதெனில் ??

நோய்வாய்பட்டால் உடல் இளைக்கும்

ஆனால் உயிர் எப்படி இளைக்கும் ??

இங்கு  இளைப்பெதெனில்

1 உயிர் சலிப்புறுதல்

2 பலவீனமாக இருத்தல்   

3 ஐம்புலனை வெல்ல முடியாமை

4 மனதால் சோர்ந்து   நொந்து போகுதல்

உடல்  , மூப்பால் தளர்ந்து போகும்போது , நோயால் அவதியுறும் போது , உயிர் இளைத்து  , உடலை விட்டு போனால் போதும் என எண்ணுதல்

இது தான் உண்மை நிலை

வெங்கடேஷ்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s