“மதுரவாயல்” – ஊர் பேர் தத்துவ விளக்கம்

“மதுரவாயல்” – ஊர் பேர் தத்துவ விளக்கம்

இந்த இடம் சென்னையில் உள்ளது

மதுரம் – அமுதம்

அதாவது அமுதம் விளங்கும் பாற்கடலுக்கான , உள் செல்லும் வாசல் தான் இந்த ஊருக்கான விளக்கம்

திருமுல்லைவாயிலும் இதுவும் ஒரே பொருள் கொண்ட இடம்

வெங்கடேஷ்

11நீங்கள், சித்ரா சிவம், M Murali மற்றும் 8 பேர்

1 கருத்து

1 பகிர்வு

அன்பு

அன்பு

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s