தெளிவு

தெளிவு காட்டிக்கொடுத்தால் துரோகிகள் பட்டியலில் சேர்ப்பார் மக்கள் ஆனால் ** உடல் பல நோய்களை அறிகுறிகள் மூலம் காட்டிக்கொடுக்குது உடல் துரோகியா ?? கால் வீங்கிப்போனால் – சிறு நீரகக் கோளாறு  கண்கள்   மஞ்சள் ஆக இருந்தால் காமாலை கை கால்கள் வியர்த்துப்போனால் நரம்புத் தளர்ச்சி உடல் மொழி அகத்தின் நிலை காட்டிக்கொடுத்துவிடும் ** குரு மெய்ப் பொருளை காட்டிக்கொடுக்கிறார் ஞானம் அடையும் வழி காட்டிக்கொடுக்கிறார்   வெங்கடேஷ்

“ உலகம் இப்படித் தான் “

“ உலகம் இப்படித் தான் “ எப்படி ?? ஸடங்கில்  நிற்கத் தான் தெரியும் பயிற்சி – தவம் தியானம் தெரியாது அனுபவம் எல்லாம் பிடிக்காது உண்மை பிடிக்காது இதிகாசம் புராணம் – உண்மை கருத்தை  காற்றிலே பறக்கவிடும் ஆனால் பாராயணம் பண்ணும் பக்கம் பக்கமாக ராமஜெயம் எழுதும் சித்தர் கருத்துக்கள் மகான்கள் கூறும் நல் ஒழுக்கம் பயிற்சி செய்யார் அவர் சிலை படம் வைத்து வணங்க மட்டும் தெரியும் வள்ளலார் இயேசு புத்தர் உபதேசம் காற்றில்…

” பிரணவம் பெருமை”

” பிரணவம் பெருமை” செங்கல் மணல் சிமெண்ட்டால் கட்டிய வீடு நிம்மதி தராமல் போகலாம் பல சூழ்நிலை காரணங்களால் சொந்த பந்தம் நட்பு அமைதிக்கு உலை வைக்கலாம் ஆனால் பிரணவத்தால் அமைத்த வீட்டில் அமைதி நிம்மதி அமைதி தான் ஆரும் கெடுக்க முடியாது ஐம்புலன்களாலும் தான் வெங்கடேஷ் 12நீங்கள், Anand Arumugam, சித்ரா சிவம் மற்றும் 9 பேர் 2 பகிர்வுகள் அன்பு கருத்துத் தெரிவி பகிர் 0