என் சந்தேகம்

என் சந்தேகம்

என் வலை 1008petallotus.wordpress.com ல் பதிவு 9700 .

இதை வடிவமைத்தவர் இந்த வலை சுமார் 1000 ஆண்டு வரை இருக்குமாறு செய்திருக்காராம்

இப்போதைய பார்வை 4.85 லட்சம்

நான் இறந்த பிறகும் உலகம் இதை படிக்கும்

இதனால் பயன் தெளிவு அடைவோர் இருப்பர் எனில் , அந்த புண்ணியம்,

ஆயிரம் வருடக்கணக்கு எப்படி எனை வந்தடையும் ??

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s