“ கண்மணி பெருமை “

“ கண்மணி பெருமை “ 

கண் அம்பு குறி வைத்து எய்ய தெரிந்தவர்க்கு

எல்லா வரம்புகளும் உடைபட்டு போகும்

சமய மத வரம்புகள்

உடல் – மனம்  –  தத்துவ வரம்புகள்

வினை  மலம் எல்லா வரம்புகள் தாண்டி சென்றுவிடலாம்

 

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s