“ ஶ்ரீ காரைச்சித்தர் – கனக வைப்பு – ஞான சாதனை “

“ ஶ்ரீ காரைச்சித்தர் – கனக வைப்பு – ஞான சாதனை “

விழியப்பா மொழிகண்டு முழியுங் கண்டே

விழித்தல்லோ வினையெல்லாம் கழித்தல் வேண்டும்

அழியப்பா வழிகண்டு குழியுங் கண்டே

அழித்தல்லோ தலையுச்சிச் சுழித்தல் வேண்டும்

வழியப்பா பழிகண்டு பயனுங் கண்டே

வழித்தல்லோ புதுவழிதான் வகுக்க வேண்டும்

கழியப்பா கழியுமுன்னே தோழியான

கனகுருவின் நாழியதைத் தழைத்தி டாயே

விளக்கம் :

** கண்ணின் துணை கொண்டு ஆற்றும் தவத்தால் – நிராலம்பனம் எனும் சாதனா தந்திரத்தால் வினைகள் நாசமாகும் என்று சித்தர் பகர்கிறார்

இது என் அனுபவமும் கூட

எனக்கு நிறைய நிறைய வினைக்கழிவு நடந்தேறியிருக்கு

## இருட்டுப்பள்ளம் – தவத்தால் கண்ணால் கண்டு அங்கு ஏறுவது தான் உண்மையான தவம் ஞான சாதனை

எப்படி ?? என குரு கற்றுத் தருவார்

வெங்கடேஷ்

1 நபர் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

1Badhey Venkatesh

1 பகிர்வு

அன்பு

அன்பு

கருத்துத் தெரிவி

பகிர்

0 கருத்துகள்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s