“ வழக்கு மொழி – தத்துவ விளக்கம் “

“ வழக்கு மொழி – தத்துவ விளக்கம் “

“ ஒத்த கால்ல நின்னு நினைச்சத சாதிச்சிக்கிட்டான்/ள் “

இப்படி பலர் கூற ,  நாம் அனைவரும் கேட்டிருப்போம்

எப்போது ??

தான் நினைத்த கல்லூரி /படிப்பு

தான் மனதில் எண்ணிய காதலன்/லி கைபிடிக்க

சரி ??

என்ன ஒத்த கால் ??

புறம் : ஒரே எண்ணம்  – அதே நினைவு – உடும்புப் பிடி

அகம் : சுவாசம் இரு கதி இலாமல் – ஒரு கதி – சுழுமுனை நடு  சுவாசம் ஓடுதல்

இது நடந்தால் நினைத்தது எலாம் ஈடேறும் என்பதை சூசகமாக தெரியப்படுத்த இந்த வழக்கு


வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s