“ முத்தழகு – முத்தழகன் – சன்மார்க்க விளக்கம்

“ முத்தழகு – முத்தழகன் – சன்மார்க்க விளக்கம் “ 

 விந்து முத்துவாக  மாறி

சிரசில் நிற்க வைத்தால் சூடினால்

அவன்/ள் அழகாக இருப்பர்

அப்போது பெண்  – முத்தழகு ஆவாள்

ஆண் – முத்தழகன் ஆவான்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s