“  மெய்யப்பன் –  சன்மார்க்க விளக்கம் “

“  மெய்யப்பன் –  சன்மார்க்க விளக்கம் “

இந்த பேர் பிரசித்தி பெற்றது

இதன் பேரில் ஒரு சினிமா தயாரிப்பு நிறுவனம் இருக்கு

இதன் அர்த்தம் :

மெய் ஆகிய ஆன்மா தான் அப்பனாக சிரசில்

எட்டப்பனும் மெய்யப்பனும் ஒன்று தான்

இந்த மாதிரி அனேக ஒற்றுமைகள் காணலாம்


வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s