” கந்த சஷ்டி விளக்கம்”

கந்த சஷ்டி விளக்கம்

ஏன் ஆறு நாள் விரதம் பூஜை ??

விந்து சிரசுக்கு ஏறி

ஆறு பட்டை மணியாக ஜொலிப்பதால்

ஆறு நாள் கொண்டாட்டம்

ஷண்முக மணி ஆகையால் ஆறு நாள்

வெங்கடேஷ்

1 நபர் இன் படமாக இருக்கக்கூடும்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s