குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று

குழந்தையும் தெய்வமும் ஒன்று

கடவுள் சிலை தொடக்கூடாது கோவிலில்

இப்போது

சிறு பெண்பிள்ளைகளைக் கூடத் தான் தொட்டு தொட்டு பேசக்கூடாது

மீறினால் சட்டம் பாயும்  – சிறை தான்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s