டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியும் நம் பிறவியும் 2

டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியும் நம் பிறவியும் 2 ஒரு புத்தம்  புதிய அணி   டி20 உலகக் கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் நுழைகிறது எடுத்தவுடன் கோப்பை வென்றுவிடுதா ?? இல்லை பல ஆண்டுகள் பயிற்சி – ஆட்டம் – பந்து வீசுதல் – எல்லாத்திலும் தேர்ந்து , கை தேர்ந்த அணியிடம்  தோல்வி சந்தித்து , ஆய்ந்து , குறைகள் நீக்கி , வலு சேர்த்து பின் தான் நன்கு ஆடி , ஒரு ஆண்டில்…

“ சுத்த சன்மார்க்கமும் –  நாத்திகமும் கிறித்தவமும் “

“ சுத்த சன்மார்க்கமும் –  நாத்திகமும் கிறித்தவமும் “ சுத்த சன்மார்க்கத்தினுள் நாத்திகமும் கிறித்தவமும்  நுழைந்து நீண்ட காலம் ஆகிவிட்டது சுத்த சன்மார்க்கம் சாதி மதம் எதிர்ப்பதால் – இதை நாத்திகம் ஆதரித்து  – சன்மார்க்கத்தின் வழி தோன்றல் தான் தாம் என உலகை ஏமாத்தறார் யானையின் ஒரு பகுதி கண்டு   அது தான் முழு விலங்கு என எண்ணிக்கொள்வதுக்கு சமம் சுத்த சன்மார்க்கத்தை இன்னம் சமய மதத்தில் இருப்போராலேயே புரிந்து கொள்ள முடியவிலை நாத்திகம் எப்படி…

Trance

Trance Be any gender masculine or Feminine One who’s in Trance is certainly a Transgender He’s neither male nor female வள்ளலார் : நான் ஆணுமல்ல பெண்ணுமல்ல அலியுமல்ல வெங்கடேஷ் 4நீங்கள், சித்ரா சிவம் மற்றும் 2 பேர்