சிரிப்பு

சிரிப்பு

வட்டச் செயலாளர் வண்டு முருகன்  அள்ளக்கை 1 :

பாத்தியா  நம்ம அண்ணே நாசாகூடவே கூட்டு வச்சி ஒரு செயற்கைக்கோளை ஏவி இருக்காரு ??

அள்ளக்கை 2 : எதுக்கு ??

அ 1  : எதுக்கு ??

எல்லாம் அந்த பழனி போகர் ரெண்டாம் சிலை எங்கே இருக்குனு சல்லி போட்டு பார்க்கத்தான்

அந்த கோளை சரியா பழனி மேலத் தான் நிப்பாட்டச் சொல்லியிருக்காரு

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s