பட்டினத்தார் – எக்காலக் கண்ணி 

பட்டினத்தார் – எக்காலக் கண்ணி 

உற்று உற்றுப் பார்க்க ஒளி தரும் ஆனந்தம்

அதை நெற்றிக்கு   நேர் கண்டு  நிலைப்பது இனி எக்காலம் ??

விளக்கம் :

ஆனந்தம் தரும் ஆன்ம ஒளியை நெற்றிக்கு நேரே காண்பது எப்போது ?? என வினவுகிறார் சித்தர்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s