ஞானியும் உலகமும்

உலகம் :

நறுமணத்தை பூட்டிய பேக்கிங்கில் பொருளை விற்பனை செயுது

ஆன்ம சாதகன் :

ஆன்மா கூட தன் கற்பூர மணத்தை

பூட்டித் தான் வைத்துள்ளது

அடைப்பை திறந்தவர் முகர்வார்

மற்றவர் ??

எப்படி அடைப்பு திறப்பது ??

வழி துறை அறிந்த ஆசிரியர் கற்றுத் தருவார்

வெங்கடேஷ்

8நீங்கள், Anand Arumugam, Thirugnanasambanthamoorthy Muthulingam மற்றும் 5 பேர்

5 பகிர்வுகள்

ஹாஹா

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s