திருவடி பயிற்சி

இன்று ஒருவர் திருவடி பயிற்சி பெற்றார்

கோவை

ரெண்டாம் கட்டம்

60 வயதுடைய குடும்பத்தலைவி

சன்மார்க்கம்

ஆனால் அபலை

ஒரு சன்மார்க்க கயவன் – வடலூரில் வீடு வாங்கித்தருவதாக கூறி 10 லட்சம் ஏமாற்றி இருக்கான்

ஈஷா பக்தை

வெங்கடேஷ்

படத்தைப் பற்றிய குறிப்பு இல்லை.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s