சமயக் குரவரும் சந்தானக் குரவரும்

சமயக் குரவரும் சந்தானக் குரவரும்

இவர் விளக்கம் என் முந்தைய பதிவில் இருக்கு

சமயக்குரவர் நால்வரும் தத்துவ விளக்கங்கள்

இவர் மனித பிறவிகள் அல்லர்

ஆராய்ந்தால் விளங்கும்

ஆனால் சந்தானக்குரவர் தத்துவ விளக்கம் அல்லர்

இவர் மனித பிறவிகள் தான்

இவர் தான் சைவ சித்தாந்த நூல்கள் படைத்தவர்

வெங்கடேஷ்

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s